Organizator i kontakt

Naziv stručnog usavršavanja

  Vreme

Mesto

Studio za muzičko obrazovanje - Muzički centar"Orfej", Novi Sad

Kontakt osoba:

Marijana Josipović - Mirković

064 24 19 509

FLART EDUKA - Druga stručna konferencija za flautiste sa međunarodnim učešćem "Inovativna i kreativna nastava"

07. 10.2023. i 08.10.2023

u 10.00 h

Hotel Borkovac,

Orlovićeva BB,

Ruma

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Kontakt osoba:
Aniko Jeras

024/4 874 733

Muzika je svačija 30.08.2023. godine Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža, Glavni trg 9 (Sala)

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Kontakt osoba:
Aniko Jeras

024/4 874 733

Svest o životnoj sredini 29.08.2023. godine Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža, Glavni trg 9 (Sala)

Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini

Kontakt osoba:

Laura Marko

021 479 06 40

069 738 646

Pedagoški izazovi u XXI veku

26.08.2023.

u 10.00 h

Karađorđeva 52,

Senta

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Kontakt osoba:
Aniko Jeras

024/4 874 733

Srpski kao nematernji jezik - od teorije do primera dobre prakse (na mađarskom jeziku) 26.06.2023. godine Regionalni centar za profesionalni tazvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža, Glavni trg 9

Centar za neformalno obrazovanje - Drugi korak

Kontakt osoba:

Spomenka Divljan

022-322-95-88

065-732-29-588

Šta povezuje igru i učenje

24.06.2023.

u 10.00 h

Gimnazija ,,Svetozar Marković,

Njegoševa 22,

Novi Sad

Društvo učitelja opštine Kula

Kontakt osoba:

Marijana Kolarić

065-854-70-05

060-533-96-30

Iz učiteljskog kutka

17.06.2023.

u 15.00 h

Društvo učitelja opštine Kula,

16. divizije 34,

Kula

Udruženje somborskih učitelja

Kontakt osoba:

Ružica Vukelić

062 66 10 20

Kroz igru do učenja

20.05.2023.

u 15.00 h

Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju

Venac Radomira Putnika 30,

Sombor

Edukativni centar NTC

Kontakt osoba:

Paula Rajda

065 24 51 405

Međunarodna stručno - naučna konferencija "Novi izazovi u edukaciji: Škola i vrtić budućnosti"

13.05.2023. i

14.05.2023

u 10.00 h

Master centar, Novosadskog sajma

Hajduk Veljkova 11

Novi Sad

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera

Kontakt osoba:

dr Boris Ličina

024 547 870

064 84 44 010

Trinaesta međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija "Horizonti 2023"

12.05.2023. i

13.05.2023

u 12.00 h

Elit Palić "Mala gostiona"

Park Heroja 15

Subotica

Udruženje vaspitača Vojvodine

Kontakt osoba:

Radmila Petrović

064 64 22 642

Vrtić za sve mesto demokratske i inkluzivne prakse – izazovi, iskustva i podrška u radu

11.05.2023.

u 15.00 h

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Petra Drapšina 8,

Novi Sad

Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini

Kontakt osoba:

Laura Marko

021 54 82 59

381 69 738 646

Na ivici promene pedagoške kulture

29.04.2023.

u 10.00 h

Bogdana Šuputa 16,

Novi Sad

Udruženje vaspitača Vojvodine

Kontakt osoba:

Radmila Petrović

064 64 22 642

Tranzicija dece iz predškolske ustanove u školu

03.04.2023

u 11.30 h

Digitalnom omladinskom centru,

Vojvode Putnika 1

Novi Sad

Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini

Kontakt osoba:

Laura Marko

021 54 82 59

381 69 738 646

Pedagoški izazovi u XXI veku – Obrazovanje u službi održivog razvoja

01. 04.2023.

u 10.00 h

Karađorđeva 52,

Senta

Udruženje vaspitača Vojvodine

Kontakt osoba:

Radmila Petrović

064 64 22 642

Iskustva i izazovi u razvijanju prakse u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

17.03.2023 i

18.03.2023

u 16.00 h

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Petra Drapšina 8,

Novi Sad

Udruženje vaspitača Vojvodine

Kontakt osoba:

Radmila Petrović

064 64 22 642

Tranzicija dece iz predškolske ustanove u školu

24.02.2023

u 15.00 h

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Petra Drapšina 8,

Novi Sad

Udruženje prosvetnih radnika Mađara severne Bačke

Kontakt osoba:

Ibolja De Negri

024 55 75 96

064 32 26 804

Konferencija: Razvoj ličnosti

18.02.2023. u 10.00 h

Osnovna škola "Majšanski put"

Majšanski put 87,

Subotica