Педагошки завод Војводине је у сарадњи са Националним саветом словачке националне мањине 22. октобра 2022. године организовао стручни скуп за запослене у предшколским установама Примена информационо-комуникационих технологија (ИКТ-а) у предшколским установама, на комe су били приказани резултати истраживања у оквиру истоименог Пројекта, са циљем што јаснијег приказивања ставова васпитача/васпитачица и стручних сарадника/стручних сарадница, који се односе на коришћење ИКТ алата у предшколским установама, уочених проблема, позитивних ефеката и изазова које са собом носе примена ИКТ-а у предшколским установама, као и примери добре праксе.

Стручни скуп су отворили Слободан Борђошки, заменик директора Педагошког завода Војводине, Татиана Нађ, председница Одбора за образовање Националног савета словачке националне мањине и Светлана Золњан из Националног просветног савета.

Резултате истраживања, којe je спровеo Педагошки завод Војводине 2021. године, у оквиру пројекта Примена ИКТ-а у предшколским установама, презентовала је Ђорђета Уца, саветница за развој програма и уџбеника у Педагошком заводу Војводине, док су Примере добре праксе у коришћењу ИКТ у предшколским установама представиле Ана Лаћарак и Андријана Ћирић из ПУ ,,Вчиелка” из Бачког Петровца, Едукативне игре и видео записи помућу информационо-комуникационих технологија - Виерa Годовa и Аделa Обшустовa из ПУ у оквиру ОШ ,,Братство из Арадца, Примена дигиталне технологије у вртићу - Ана Бакош и Aнa Сабо из ПУ ,,Колибрииз Ковачице и Včielka Bee Boot v našej škôlke представиле су Галас Марија и Елена Купцова из ПУ,,Колибрииз Ковачице.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP