Pedagoški zavod Vojvodine je 2022. godine, proširivši tematski okvir jednog od svojih dugogodišnjih projekata, organizovao Osmu međunarodnu konferenciju Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju i načinio prvi korak u osmišljavanju novog koncepta bavljenja pitanjem rodne ravnopravnosti. Podršku koju je organizacioni tim konferencije dobio od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Univerziteta u Novom Sadu, Ambasade Rumunije u Republici Srbiji, Nacionalnih saveta rumunske i mađarske nacionalne manjine, kao i od Zavoda za ravnopravnost polova, vidimo kao znak prepoznavanja potrebe za ovakvim vidom osvešćivanja postojanja neravnopravnosti u društvu i novi pomak ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti. U zborniku Rodna ravnopravnost u obrazovanju, dvanaest autorki - univerzitetskih profesorica, pedagoškinja, istoričarki, profesorica srpskog i romskog jezika u srednjoj i osnovnoj školi, kao i predstavnica nevladinih organizacija i lokalne samouprave, iz različitih perspektiva i naučnih disciplina posmatraju pitanje rodne ravnopravnosti. Autorke analiziraju ovaj koncept u obrazovanju od predškolskog do univerzitetskog nivoa, ispituju ženski rodni identitet u izmenjenoj ratnoj stvarnosti, promišljaju pitanje jednakih mogućnosti u praktičnoj i projektnoj praksi u jednoj od lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine, preporučujući ove teme kao moguće edukacije u formalnom i neformalnom obrazovnom kontekstu.

Zbornik

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP