Педагошки завод Војводине је 17. маја 2023. године у сарадњи са Националним саветом хрватске националне мањине организовао стручни скуп за запослене у предшколским установама Примена ИКТ-а у предшколским установама, на ком су били приказати резултати истраживања у оквиру истоименог Пројекта са циљем што јаснијег приказивања ставова васпитача/васпитачица и стручних сарадника/сарадница, који се односе на коришћење ИКТ алата у предшколским установама, уочених проблема, позитивних ефеката и изазова које са собом носи примена ИКТ-а у предшколским установама, као и примери добре праксе.

Стручни скуп су отворили Слободан Борђошки, заменик директора Педагошког завода Војводине и Наташа Стипанчевић, чланица Извршног Одбора Националног савета хрватске националне мањине задужена за образовање.

Резултате истраживања је презентовала Ђорђета Уца стручна сарадница за развој програма и уџбеника Педагошког завода Војводине, а примери добре праксе у коришћењу ИКТ алата у предшколским установама су презентовале Сања Дулић ИКТ алати за учење, рекреацију и представљање дечијих радова”, Бернадица Иванковић „ИКТ алати за подстицање читања и израду онлајн сликовница” и Емина Кујунџић Примена ИКТ-а у веронауци „.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP